Ecologie Urbana

Categoria: Conferinte si Dezbateri

Parteneri:
Institutul Francez

Unde: Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa"

Sos. Kiseleff nr. 1
Bucuresti, sector 1

Programari:

Vineri 30 sep, 18:00 - 19:00

Prezenţa sălbăticiei în oraşe, fie ea animală sau vegetala, este mult mai importantă pentru locuitorii oraşelor decât pentru biodiversitatea efectivă. Serviciile ecologice pe care oamenii le obtin din urma sălbăticiei urbane (la fel că şi serviciile economice, de mediu şi sociologice) sunt de neseparat de conceptul de sustenabilitate a oraşelor. Nu vor fi lăsate deoparte nici subiectele opţiunilor manageriale.

Conferinţa se adresează publicului general şi înregistrarea şi informaţiile suplimentare le puteţi obţine la adresa sciences@institutfrancais.ro